Doprovod detí

Výkazy

 
Potrebná dokumentácia:
1. 2x originál denníka doprovodu detí z a do materskej školy, ktorý je potrebné    vypĺňať priebežne každý deň.
2. 2x pracovný výkaz a kumulatívny pracovný výkaz doprovodu
3. 1x kópia dochádzky opatrená podpisom riaditeľa.
4. Splnomocnenie na preberanie dieťaťa z/do materskej školy.
 
V prípade problémov kontaktujte:
Ing. Tomáš Zekucia 
+421918 416 872
(Projektová kancelária RP MPC Prešov)
Mgr. Zuzana Urbanová, PhD.
+421915 337 600, +421 48 38 11 356
(Projektová kancelária RP MPC Banská Bystrica)
November 2015    
 denník doprovodu detí    
 pracovný výkaz č. 1 (4a)    
 kumulatívny výkaz č. 1    
 pracovný výkaz č. 2 (4d)    
 dochádzka    
 prepravné dochádzka detí    

 

 
Marec 2015 Apríl 2015 Máj 2015
 denník doprovodu detí  denník doprovodu detí
 pracovný výkaz č. 1 (4a)  pracovný výkaz č. 1 (4a)
 kumulatívny výkaz č. 1  kumulatívny výkaz č. 1
 pracovný výkaz č. 2 (4d)  pracovný výkaz č. 2 (4d)
 dochádzka  dochádzka
 prepravné dochádzka detí