Kontakt

 
MENO TELEFÓN E-MAIL
Mgr. Danka Kapucianová
generálna riaditeľka MPC
  danka.kapucianova@mpc-edu.sk
Projektová kancelária RP MPC Prešov +421 918 416 872  
Ing. Ivana Kirkov
manažér projektu
+421 917 537 088 ivana.kirkov@mpc-edu.sk
Mgr. Anna Dolíhalová
finančný manažér
+421 918 416 905 anna.dolihalova@mpc-edu.sk
Ing. Zuzana Micheľová
finančný manažér
+421 918 416 905 zuzana.michelova@mpc-edu.sk
Mgr. Sláva Srokovská
finančný manažér
+421 918 416 878 slavka.srokovska@mpc-edu.sk 
PaedDr. Eva Sobinkovičová
odborný garant projektovej aktivity 1.2
+421 915 337 467 eva.sobinkovicova@mpc-edu.sk
Mgr. Terézia Smaržiková
manažér pre publicitu /
manažér monitorovania
+421 907 937 991 terezia.smarzikova@mpc-edu.sk
Ing. Tomáš Zekucia
zamestnanec pre inováciu a tvorbu web. sídla
+421 918 416 872 tomas.zekucia@mpc-edu.sk
Lucia Fabianová
podporný administratívny personál
+421 918 416 872 lucia.fabianova@mpc-edu.sk
Mgr. Jana Rosenbergerová
podporný administratívny personál
+421 918 416 878 jana.rosenbergerova@mpc-edu.sk
Mgr. Zuzana Poníková
podporný administratívny personál
+421 918 416 872 zuzana.ponikova@mpc-edu.sk
Scarlett Röthová
podporný administratívny personál
+421 918 416 872 scarlett.rothova@mpc-edu.sk
Alena Valenčinová
podporný administratívny personál
+421 918 416 905 alena.valencinova@mpc-edu.sk
Projektová kancelária RP MPC Banská Bystrica    
Mgr. Zuzana Urbanová, PhD.
projektový manažér
+421 915 337 600 zuzana.urbanova@mpc-edu.sk
Ing. Zuzana Vozárová, PhD.
finančný manažér
+421 915 337 775 zuzana.vozarova@mpc-edu.sk
Ing. Alica Garajová
finančný manažér
+421 48 38 11 356 alica.garajova@mpc-edu.sk
Eva Didiášová
podporný administratívny personál
+421 48 38 11 355 eva.didiasova@mpc-edu.sk
Jana Královičová
podporný administratívny personál
+421 48 38 11 355 jana.kralovicova@mpc-edu.sk
Mgr. Katarína Šusterová
podporný administratívny personál
+421 48 38 11 355 katarina.susterova@mpc-edu.sk