Konzultanti

Výkazy

 
Vyplnené výkazy nám zašlite e-mailom na nižšie uvedené adresy do 1. dňa nasledujúceho mesiaca na  kontrolu.
Po  odkonzultovaní,  správne  PV  a  KV  spolu  s denníkom  konzultanta  a  správou o priebehu  konzultácií  
je  potrebné  2x  vytlačiť, podpísať  a zaslať  spolu  na  adresu  príslušnej projektovej kancelárie:
  • Projektová kancelária RP MPC Prešov projektu MRK II, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
  • Projektová  kancelária  RP  MPC  Banská  Bystrica  projektu  MRK  II,  Horná  65  A,  974  01  Banská Bystrica
Potrebná dokumentácia:
1. 2x denník konzultanta
2. 2x správa o konzultáciách
3. 2x pracovný a kumulatívny výkaz konzultanta
 
V prípade problémov kontaktujte:
Mgr. Slávka Srokovská
+421 918 416 878
(Projektová kancelária RP MPC Prešov)
Mgr. Katarína Šusterová
+42148 38 11 355
(Projektová kancelária RP MPC Banská Bystrica)

 

Máj 2015 Jún 2015 Júl 2015
 denník konzultanta  denník konzultanta  
 správa o konzultáciách  správa o konzultáciách  
 pracovný výkaz  pracovný výkaz  
 kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz  

 

Február 2015 Marec 2015 Apríl 2015
 denník konzultanta  denník konzultanta  denník konzultanta
 správa o konzultáciách  správa o konzultáciách  správa o konzultáciách
 pracovný výkaz  pracovný výkaz  pracovný výkaz
 kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz

 

November 2014 December 2014 Január 2015
 denník konzultanta  denník konzultanta  denník konzultanta
 správa o konzultáciách  správa o konzultáciách  správa o konzultáciách
 pracovný výkaz  pracovný výkaz  pracovný výkaz
 kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz

 

August 2014 September 2014 Október 2014
 denník konzultanta  denník konzultanta  denník konzultanta
 správa o konzultáciách  správa o konzultáciách  správa o konzultáciách
 pracovný výkaz  pracovný výkaz  pracovný výkaz
 kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz
 
Máj 2014 Jún 2014 Júl 2014
 denník konzultanta  denník konzultanta  denník konzultanta
 správa o konzultáciách  správa o konzultáciách  správa o konzultáciách
 pracovný výkaz  pracovný výkaz  pracovný výkaz
 kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz
 
Február 2014 Marec 2014 Apríl 2014
denník konzultanta  denník konzultanta  denník konzultanta
správa o konzultáciách  správa o konzultáciách  správa o konzultáciách
pracovný výkaz  pracovný výkaz  pracovný výkaz
kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz  kumulatívny výkaz

 

 

 

Kategoria: