Lektori

VÝKAZY
Pokyny k spracovaniu pracovných výkazov pre lektorov

Výkazy pre lektorov
   pracovný výkaz č .1 (4a)  pracovný výkaz č.2 (4a)  kumulatívny výkaz
 
Potrebná dokumentácia:
1. 2x pracovný výkaz č.1 (4a)
2. 2x pracovný výkaz č.2 (4a)
3. 2x kumulatívny výkaz 
 
V prípade problémov kontaktujte:
PaedDr. Eva Sobinkovičová
+421 915 337 467 
(Projektová kancelária RP MPC Prešov)
Mgr. Zuzana Urbanová, PhD.
+421915 337 600, +421 48 38 11 356
(Projektová kancelária RP MPC Banská Bystrica)
Kategoria: