ODBORNÍCI PREŠLI ŠKOLENIAMI AKO VZDELÁVAŤ RÓMSKE DETI

TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 1. júl 2015
 
Umožnil im to národný projekt Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Záver júna ukončil dva programy kontinuálneho vzdelávania, ktoré zlepšujú vzdelanostnú úroveň detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK).
 
Podpora sociálnej inklúzie rómskych detí v materských školách, rozšírené vzdelávanie odborníkov v oblasti diagnostiky špecifických problémov detí – to boli hlavné témy vzdelávacích seminárov od júna uplynulého roka. Vzdelávanie úspešne ukončilo 466 učiteliek a asistentov materských škôl a 31 odborníkov z radov psychológov a špeciálnych či sociálnych pedagógov.
 
„Vzdelávanie bolo efektívne, osvojili sme si množstvo poznatkov a zručností. Na stretnutiach sme si mohli vymeniť svoje skúsenosti, posilnil sa náš tím, čo považujem za veľmi pozitívne,“ približuje prínos účasti na vzdelávaní Beáta Katona, riaditeľka materskej školy.
 
Osnovy oboch programov vychádzali z výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb vypracovanej expertmi národného projektu. Tí zisťovali priamo u odborníkov a pedagógov, ktorí pracujú s deťmi z MRK, konkrétne problémové oblasti, v ktorých by uvítali rozšírenie svojich zručností. Programy poskytlo Metodicko-pedagogické centrum.
 
Kontakt pre médiá - Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu:
Monika Hucáková, monika.hucakova@minedu.sk
 
Kontakt pre médiá – Metodicko-pedagogické centrum:
Terézia Smaržiková, 0907 937 991, terezia.smarzikova@mpc-edu.sk
PrílohaVeľkosť
PDF icon ts_ukoncenie_vzdelavania_30062015.pdf459.17 KB