OSVEDČENÉ AKTIVITY NA POMOC RÓMSKYM DEŤOM POKRAČUJÚ

TLAČOVÁ SPRÁVA
Prešov, 16.9. 2015
 
Rómske deti už druhý rok začínajú školskú dochádzku lepšie pripravené. Postaral sa
o to národný projekt na pomoc predškolákom z marginalizovaných rómskych komunít
(MRK). Metodicko-pedagogické centrum sa rozhodlo v tejto osvete pokračovať a predĺžiť
realizáciu podporných aktivít o tri mesiace.
 
Aktivity národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni
školskej sústavy (MRK2) mali byť pôvodne ukončené v auguste tohto roka. Vďaka
pozitívnemu ohlasu učiteliek zo 110 materských škôl zapojených do projektu umožnil riadiaci
orgán operačného programu Vzdelávanie ich predĺženie do konca novembra 2015. Jednou
z nich je aj preplácanie mzdy pedagogickým asistentom. V súčasnosti ich vďaka projektu v
materských školách pôsobí 161. Tí pomohli viac ako 2000 rómskym škôlkárom a terajším
školákom.
 
Základnou úlohou asistenta je napomáhať učiteľkám pri práci hlavne individuálnym
prístupom k dieťaťu. „Asistenti plnia dôležitú úlohu pri uľahčovaní adaptácie dieťaťa z MRK
na prostredie školy, pri prekonávaní jeho počiatočných jazykových a sociálnych bariér,
navštevujú rodiny detí a spoznávajú ich sociálne pomery,“ hovorí manažérka projektu Ivana
Kirkov. V materskej škole v Hanušovciach pracuje už dva roky pedagogická asistentka Lenka
Katriňáková. „Lenka je Rómka a veľmi nám pomáha i v tom, že deti začali rozumieť nám a my
im,“ konštatuje riaditeľka Silvia Hrehová.
 
Pravidelnej dochádzke detí zo vzdialenejších osád napomáha aj preplácanie cestovného
a sprevádzanie dieťaťa. Sprievodca dieťa ráno vyzdvihne, odovzdá učiteľke a po vyučovaní ho
zas bezpečne privedie rodičom. „Nezabúdame ani na tieto deti, ktoré bývajú vzdialenostne
ďalej od Luníka IX. a inak by školu nemohli navštevovať. Pomocou projektu je im to
umožnené,“ hovorí Anna Klepáčová, riaditeľka MŠ v Košiciach.
 
Kontakt pre médiá:
hovorkyňa pre priamo riadené organizácie, MŠVVaŠ SR:
Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841, monika.hucakova@minedu.sk
Metodicko-pedagogické centrum:
Lucia Maková, mobil: 0905 674 281, lucia.makova@mpc-edu.sk

 

PrílohaVeľkosť
PDF icon ts_predlzenie_aktivit_mrk2_1692015.pdf425.68 KB