Pedagogickí asistenti

Výkazy
Žiadame MŠ, aby akúkoľvek zmenu, ktorá ovplyvňuje refundáciu mzdy pedagogického asistenta-asistenta učiteľa bezodkladne oznámili na nižšie uvedené adresy.
 
V prípade problémov kontaktujte:
Ing. Alica Garajová
+421915 337 775, +421 48 38 11 356
(Projektová kancelária RP MPC Banská Bystrica)

September 2013  výkaz   dochádzka
Október 2013  výkaz   dochádzka
November 2013 výkaz   dochádzka
December 2013  výkaz   dochádzka
Január 2014  výkaz   dochádzka
Február 2014  výkaz   dochádzka
Marec 2014  výkaz   dochádzka
Apríl 2014  výkaz   dochádzka
Máj 2014  výkaz   dochádzka
Jún 2014  výkaz   dochádzka
Júl 2014  výkaz   dochádzka
August 2014  výkaz   dochádzka
September 2014  výkaz   dochádzka
Október 2014  výkaz   dochádzka
November 2014  výkaz   dochádzka
December 2014  výkaz   dochádzka
Január 2015  výkaz   dochádzka
Február 2015  výkaz   dochádzka
Marec 2015  výkaz   dochádzka
Apríl 2015  výkaz   dochádzka
Máj 2015  výkaz   dochádzka
Jún 2015  výkaz   dochádzka
Júl 2015  výkaz   dochádzka
August 2015  výkaz   dochádzka
September 2015  výkaz   dochádzka
Október 2015  výkaz   dochádzka
November 2015  výkaz   dochádzka
 
Výkazy - PA a zároveň lektor osvetového programu
 
Sumarizačné hárky pre 1PA, 2PA a 3PA (viď. Príloha)