Koordinátori implementácie IMV

Pokyny k spracovaniu pracovných výkazov pre koordinátorov implementácie IMV
 
 
Výkazy pre koordinátorov implementácie IMV na stiahnutie
Január 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5 Sumárny prehľad 
Február 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
Marec 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
Apríl 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
Máj 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
Jún 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
Júl 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
August 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
September 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
Október 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
November 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5  Sumárny prehľad
 
Kategoria: