Výkazy lektorov osvetového vzdelávacieho programu

Vážení lektori osvetového vzdelávacieho programu, 
 
na základe dohody o vykonaní práce v rámci NP MRK II budete v období od 01.12.2014 do 30.06.2015 lektormi osvetového vzdelávacieho programu  „Podpora implementácie IMV ako nástroja motivácie rodičov, detí a ostatných subjektov k vzdelávaniu sa detí od predškolského veku“
 
K spracovaniu Vašej odmeny bude potrebné odovzdať pracovný a kumulatívny výkaz – najskôr elektronicky na kontrolu , no  najneskôr do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po schválení aj vytlačené s Vašim podpisom. 
 
Keďže zodpovedáte za správnosť a pravdivosť výkazov, dodržte prosím pri ich vyplňovaní nami určené postupy vo vzorových výkazoch, ktoré sú pripravené pre lektorov OP, ktorí sú zároveň:
  • pedagogickými asistentmi,
  • riaditeľkami, učiteľkami materských škôl,
  • terénnymi sociálnymi pracovníkmi.
 
Pokyny k spracovaniu pracovných výkazov pre lektorov osvetového programu
 
Výkazy pre lektorov osvetového programu na stiahnutie
December 2014  Pracovný výkaz - Príloha č.1 (4a)  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5
Január 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1 (4a)  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5
Február 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1 (4a)  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5
Marec 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1 (4a)  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5
Apríl 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1 (4a)  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5
Máj 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1 (4a)  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5
Jún 2015  Pracovný výkaz - Príloha č.1 (4a)  Kumulatívny výkaz - Príloha č.5
 
Potrebná dokumentácia:
1. 2x pracovný výkaz č.1 (4a) (vyplniť podľa pozvánky)
2. 2x kumulatívny výkaz (vyplniť podľa pozvánky)
3. 2x originál prezenčnej listiny (vyplniť podľa pozvánky
4. Zoznam účastníkov osvetového programu - v elektronickej podobe  [Stiahnuť]
5. 1x dotazník pre mapovanie informovanosti rodičov
 
V prípade problémov kontaktujte:
Eva Didiášová
+421 48 38 11 355
(Projektová kancelária RP MPC Banská Bystrica)
 
Kategoria: